New Page 1

Thứ bảy, Ngày 06 Tháng 2 Năm 2016 - 4:54:01 AM 

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ  

Trang chủ 

  Giới thiệu chung
Bộ máy lãnh đạo
Sơ đồ tổ chức
Giới thiệu công đoàn
Thủ tục hành chính
Thư viện ảnh
  Công tác đảng
  Công tác chuyên môn
Bản đồ
Công tác nội vụ
QL quy hoạch đô thị
QL nhà và Công sở
QL kỹ thuật xây dựng
QL kinh tế xây dựng
QL dự án đầu tư XD
Thanh tra kiểm tra
Nghiên cứu KHKT
Trả lời thư
Thông tin khác
  Văn bản pháp quy
Văn bản Luật
Văn bản Trung ương
Văn bản các Bộ, Ngành
Văn bản của UBND tỉnh
Văn bản Sở Xây dựng
Văn bản khác
Tra cứu văn bản
Văn bản hết hiệu lực
Văn bản của Đảng CSVN
  Các đơn vị trực thuộc
TT Kiểm định xây dựng
Quy hoạch xây dựng
Ban QLDA công trình XD
Thanh tra sở xây dựng
Công ty cấp thoát nước
  Hoạt động các Hội
Hội Xây dựng
Hội Kiến trúc sư
Hội nhà thầu
  Các Hội đoàn thể
Công Đoàn
Hội cựu chiến binh
Đoàn Thanh Niên
 .:: Website liên kết
 .:: Số lượt truy cập

2816378

Giới thiệu chung

SỞ XÂY DỰNG-BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận.

Điện thoại: 062.3832180

 Fax: 062.3827058

 Website: sxd.binhthuan.gov.vn           Email: sxd@binhthuan.gov.vn

 

I. Ban giám đốc: 
- Phó giám đốc phụ trách: ông Xà Dương Thắng - Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại cơ quan: 062.3823718 
   + Điện thoại di động: 0918081124 
   + Điện thoại nhà riêng: 062.2240328

   + Email: thangxd@sxd.binhthuan.gov.vn


- Phó giám đốc thường trực: ông Nguyễn Thanh Hải - Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại cơ quan: 062.3832709 
   + Điện thoại di động: 0913883061 
   + Điện thoại nhà riêng: 062.3822302

   + Email: haint@sxd.binhthuan.gov.vn 

 

- Phó giám đốc: ông Trần Hữu Thành – Th.s kỹ thuật xây dựng công trình ngầm-Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại cơ quan: 062.3827411 
   + Điện thoại di động: 0937150088 
   + Điện thoại nhà riêng: 062.3822049

   + Email: thanhth@sxd.binhthuan.gov.vn

II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
1. Văn phòng Sở: 

- Chánh Văn phòng: Ông Võ Tiến Dũng -  Kinh tế QTKD
   + Điện thoại di động: 0913185767
   + Điện thoại để bàn:  062.3822160

   + Điện thoại nhà riêng: 062.3822260
   + Email: dungvt@sxd.binhthuan.gov.vn
- Phó Chánh Văn phòng: Ông Phạm Thế Hùng – Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0945.165.256
   + Điện thoại để bàn:  0623.828.935
   + Email: hungpt@sxd.binhthuan.gov.vn
 
2. Phòng Kinh tế Tổng hợp:
- Trưởng phòng: Bà Cao Thị Sáu - Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0918.560.807
   + Điện thoại để bàn:  0623.828.133
   + Email: sauct@sxd.binhthuan.gov.vn

3. Phòng Quy Hoạch Kiến Trúc:
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đức Toàn – Kiến trúc sư
   + Điện thoại di động: 0913.101.502
   + Điện thoại để bàn:  0623.821.460
   + Email: toannd@sxd.binhthuan.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Ông Bùi Trường Sơn - Kiến trúc sư
   + Điện thoại di động: 0918.631.771
   + Email: sonbt@sxd.binhthuan.gov.vn

4. Phòng Quản Lý Nhà:
- Trưởng phòng: Ông Huỳnh Văn An - Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0918.784.666
   + Điện thoại để bàn:  0623.827.034
   + Email: anhv@sxd.binhthuan.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Ông Lê Thanh Sơn - Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0913.185.787
   + Email: sonlt@sxd.binhthuan.gov.vn

5. Phòng Quản Lý Xây Dựng:
- Trưởng phòng: Bà Ngô Lương Lam Điền - Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0918.425.613
   + Điện thoại để bàn:  0623.822.363
   + Email: diennll@sxd.binhthuan.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Ông Trần Đức Minh - Thạc sỹ xây dựng
   + Điện thoại di động: 0913.764.278
   + Email: minhtd@sxd.binhthuan.gov.vn

6. Phòng Hạ Tầng Kỹ Thuật:
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Tú – Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0913.185.765
   + Điện thoại để bàn:  0623.834.253
   + Email: tunt@sxd.binhthuan.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Ông Lê An Quốc Phong - Kỹ sư giao thông
   + Điện thoại di động: 0913.827.741
   + Email: phonglaq@sxd.binhthuan.gov.vn

 

7.Phòng Pháp chế:

-Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Trung-Kỹ sư XD, Kỹ sư GT

   +Điện thoại đi động: 0913.186.127

   +Điện thoại để bàn: 0623.822362

   +Email: trungnv@sxd.binhthuan.gov.vn  8. Ban Quản Lý Dự Án Sở:
- Trưởng Ban: Ông Nguyễn Văn Trung - Kỹ sư xây dựng-Kỹ sư giao thông
   + Điện thoại di động: 0913.186.127
   + Điện thoại để bàn:  0623.828.910
   + Email: trungnv@sxd.binhthuan.gov.vn
- Phó Ban: Ông Nguyễn Thanh - Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0913.719.659
   + Email: thanhn@sxd.binhthuan.gov.vn

SỞ XÂY DỰNG BÌNH THUẬN

  •  SỞ XÂY DỰNG-BÌNH THUẬN-(05/10/2015)
  •  CƠ CẤU TỔ CHỨC-(06/03/2013)
  •  SỞ XÂY DỰNG BÌNH THUẬN-(03/05/2010)

 .:: Tìm kiếm
   
 .:: Tin nhanh
Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp (29/06/2012)
CHỈ THỊ SỐ 03- CT/TW NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2011 VỀ VIỆC (02/09/2011)
Hà Nội rực rỡ trước ngày khai mạc Đại hội Đảng (11/01/2011)
TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” (04/04/2010)
Cách tính miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng (04/02/2010)
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng” (04/02/2010)
Công văn số 1602/TTg-KTN ngày 9 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất... (10/09/2009)
40 năm ghi nhớ và làm theo những lời di huấn thiêng liêng của Bác (24/08/2009)
Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới (22/07/2009)
Chỉ thị của Ban Bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/07/2009)

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Liên hệ

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận

Thiết kế bởi Cục Thống kê Bình Thuận